Samhällsskydd & beredskap

Krisberedskap

Skulle någon allvarlig händelse inträffa kommer Gällivare kommun att fortlöpande informera våra kommuninvånare om vilka åtgärder kommunen vidtar. Informationen kommer t ex att finnas här på vår webbplats och det kommer även att upprättas en upplysningscentral dit du kan ringa om du undrar något. Vid behov kommer vi även att gå ut med information via radio och andra media, t ex pressen — ett så kallat VMA - Viktigt meddelande till allmänheten.

Vid akuta situationer ring SOS Alarm på 112 för:

 • polis
 • ambulans
 • flygräddning
 • räddningstjänst
 • giftinformation
 • jourhavande läkare

Vid en större kris eller en så kallas extraordinär händelse har Gällivare kommun en speciell krisledningsorganisation. Vid en sådan kris gäller lagen om extraordinära händelser i kommun och landsting. Kommunstyrelsens ordförande avgör när kommunen övergår i en krisledningsorganisation.  

Några exempel på extra ordinära händelser är:

 • långvarigt elavbrott
 • större olyckshändelse
 • utsläpp av farliga kemikalier
 • smitta
 • långvarigt avbrott i vattenförsörjningen
 • dammhaveri

Säkerhet

Säkerhetsorganisationens ska arbeta efter kommunens säkerhetspolicy och anvisningar vilket innefattar skadebegränsande- och skadeförebyggande arbetsåtgärder. På ett övergripande plan handlar det om skydd av kommunens personal och kommunal egendom inom följande områden:

 • Fysisk säkerhet (brand, inbrott, egendomsskydd, skadegörelse etc.)
 • Personsäkerhet (våld och hot, arbetsplats etc.)
 • Beredskapsarbete (krisberedskap, risk och sårbarhetsanalyser)
 • Trygghetsarbete (förebyggande åtgärder)
 • Skadefinansiering (försäkringsskydd)
 • Säkerhetsanalyser enligt säkerhetsskyddslagen
 • Informationssäkerhet
 • Kontroll och uppföljning


Kontakt:

Räddningstjänsten
Lasarettsgatan 42
982 34 Gällivare
Tel: 0970-818 899

Tf Räddningschef
Frida Klarin
Tel: 0970-818 000 (vxl)

Brandingenjör
Henrik Pettersson
Tel: 0970-818 000 (vxl)

Insatsledare
Johan Svensson
Jonas Larsson
Kjell Pettersson
Marcus Pittja
Tel: 0970-818 000 (vxl)

Säkerhetschef
Andreas Pääjärvi
Tel: 0970-818 917