Vårvinter i Gällivare. Foto: Magnus Winbjörk

Platsvarumärket Gällivare

Just nu riktas världens blickar mot Gällivare och det byggs som aldrig förr. Våra företag växer grönt och vi behöver bli fler. Så fint att fler ska få bli del av vår plats på jorden. Vi är nog många som blivit hemmablinda, men när vi tänker efter är vi väldigt unika.

Vår plats präglas av stark gemenskap. Vi enas över gränserna i våra byar, genom kulturer och språken. Här svetsar urkraften samman och naturtillgångarna bidrar till internationellt företagande och svensk framgång. Vår största tillgång är dock människorna. Människorna som står stadigt i platsens unika kulturarv med blicken fäst på en spännande framtid.

Gällivare är för den som vill låta naturen sätta takten och vill fascineras av åtta årstider och ett natur- och kulturlandskap med flera tusen år gamla spår av mänsklig verksamhet. För den som gillar förändring, men också att saker på många sätt är som de alltid varit. Det är för den som vet att en arktisk livsstil inte passar alla, men att den belönar med gnistrande vinter, sprakande norrsken och sommarnätter som aldrig tar slut.

Vi omsluts av den storslagna naturen. Närheten till lugn och outdoor är en del av vårt liv här. I världsarvet Laponia finns fyra nationalparker, två naturreservat, nio samebyar och en av Sveriges främsta skidanläggningar. Vi är bortskämda med vandringsleder, skoterleder, skidleder, skidbackar, vindskydd och utsikt mot Sarek och Kebnekaise.

Vårt läge och våra förutsättningar har fostrat oss i en anda där vi alltid behövt anstränga oss lite mer. Det har vi stor nytta av nu när vi bygger för framtiden och välkomnar fler att bli en del av vår urkraft. Vi som redan är en del av den här platsen har ett viktigt uppdrag: att öppna dörrarna till våra gemenskaper. Och till dig som vill bli en del av vår gemenskap säger vi välkommen, welcome, buorisboahtem, bures boahtin, tervetullut, tervetuloa till Gällivare!

Paddling i Gällivare. Foto: Magnus Winbjörk

Våra tillgångar som gör oss unika

Den gröna omställningen
Världens blickar riktas mot Gällivare. Företag och krafter kopplade till gruvnäringen investerar mångmiljardbelopp för att göra en grön omställning av industrin. Världens största vätgasanläggning byggs i Gällivare för att förädla järnmalm till först fossilfri och på sikt koldioxidfri järnsvamp. Det möjliggör en grön omställning av järn- och stålindustrin. Gällivare tar på sig ledartröjan i den gröna omställningen och hållbarhet har en central roll även i platsutvecklingen i stort.

Samhörigheten
En plats med ett stort hjärta. I platsens själ finns en anda av hjälpsamhet. Gällivareområdet har många olika gemenskaper, kulturer, språk och byar – alla bidrar till en varm helhet och här kan var och en hitta sitt sammanhang. Det finns också en vilja att bli ännu bättre på att visa respekt för varandra – här ska inte kön, bakgrund, språk eller tillhörighet spela någon roll. Våra livskraftiga byar är på många sätt navet i andan av samhörighet.

Samhällsomvandlingen
Nya bostäder, skolor, nytt aktivitetshus, fler idrottsanläggningar och ett trevligare centrum. Gällivare är mitt uppe i en spännande omvandling både innehållsmässigt och arkitekturmässigt. Här skapas ett samhälle med hållbarhet som ledstjärna och mötet mellan människor är centralt.

Naturen
Världsarvet Laponia rymmer fyra nationalparker (Sarek, Padjelanta, Muddus och Stora Sjöfallet) och är världsarv tack vare naturen och den samiska kulturen. Här samsas gammelskog, glaciärer, fjällmassiv och myrar stora som hav. Dundret Lapland är en av Sveriges bästa skidanläggningar och vi kan stoltsera med åtta årstider. Naturen är alltid närvarande och landsbygden är central och viktig att lyfta.

Foto: Magnus Winbjörk

Egenskaper som utmärker vår plats

Precis som människor har också platser en personlighet. Många platser liknar varandra sett till utbud och fysiska attribut, men varje enskild plats har sin själ och sitt DNA.

Gällivare är jordnära, kraftfull och kontrastrik.

Vår interna ledstjärna – varumärkeslöftet

Bli en del av vår urkraft.

Urkraft är kraften inom människorna. Det är årstiderna, det forsande vatten, det färgsprakande norrskenet, den starka midnattssolen. Det är människa och natur i samklang. Det är stolthet över sitt ursprung. Det är en spännande samhällsomvandling och förmågan att få saker gjort. Det är Gällivare.

Ord vi gillar

Jordnära, enkel, nära, krånglar inte till saker, ärlig, genuin, sann, trygg, varm, lugn, naturlig, harmonisk, pålitlig, balanserad, handfast, naturnära, pragmatisk, äkta, sann, okonstlad, omedelbar, ostörd, stillsam, rofylld, sansad, avspänd, fridfull, samhörighet

Kraftfull, framtidstro, effektiv, satsande, viljestark, ställer om, gör, tar på allvar, det sitter inte fast, människans och naturens krafter i samklang, stark, resolut, energisk, adrenalin, stadig, dynamisk, rejäl, mäktig, stabil

Kontrastrik, industri och natur, mångspråkskultur, skidåkning och stad, vidder och småskalighet, vinterlandskap och sommarodling, norrsken och midnattssol, världsomvälvande och vardagslunkande, fridfull och satsande

 

Verktygslåda

Vi är många som skapar bilden av Gällivare och hoppas att du vill vara med och bidra till att stärka vårt platsvarumärke.

I verktygslådan hittar du bilder, filmer, grafiska element och texter som du kan använda för att marknadsföra Gällivare som plats att bo på eller besöka.

Länk till verktygslådan.

Vid frågor, stöd och vägledning, kontakta kommunikationsavdelningen: kommunikation@gallivare.se.

 Foto: Magnus Winbjörk


Vad är ett platsvarumärke?

Ett platsvarumärke är kort förklarat den samlade uppfattningen om en viss plats. Det handlar om allas attityder och känslor till platsen. Det är bilden av en plats och hur platsen beskrivs. Det är helt enkelt summan av de associationer som finns kring platsen, hos invånare och omvärlden.

Alla platser har ett varumärke, oavsett om det gjorts ett varumärkesarbete eller inte. Ett platsvarumärkesarbete handlar inte om att skapa en ny logotyp eller slogan. Det handlar om att hitta det som särskiljer platsen – platsens själ och DNA. Att tydliggöra de egenskaper och värden som vi vill ska förknippas med platsen Gällivare.

Vems är platsvarumärket?

Alla som bor och verkar i och kring Gällivare äger platsvarumärket gemensamt.

Varumärkesplattformen är ett hjälpmedel som ägs av Gällivare kommun men som är till för alla som vill stärka attraktiviteten för Gällivare och få människor att upptäcka vår plats, som boendeort eller ett ställe att besöka.

Varför arbetar vi med platsvarumärket Gällivare?

Det korta svaret lyder: för att få fler att upptäcka Gällivare.

Gällivare står i händelsernas centrum globalt nu när gruvindustrin miljardsatsar för en grön omställning. Som följd till det pågår tidernas största samhällsomvandling i Gällivare och det byggs 250 000 nya kvadratmeter av bostäder, kommunala verksamheter och kommersiella lokaler. För att kunna möta omställningen behöver vi bli fler, och vi behöver fler företag som etablerar sig i Gällivare.

Som kommun konkurrerar vi om invånare, investeringar, etableringar och besökare. Genom att kraftsamla olika aktörer och arbeta med enhetlig, långsiktig och strategisk utveckling och marknadsföring av Gällivare, skapar vi förutsättningar för att lyckas i konkurrensen. Att jobba med platsvarumärket är att fokusera på platsutveckling och samtidigt se till att jobba med professionell kommunikation och marknadsföring.

Hur kom vi fram till vårt platsvarumärke?

Kommunikationsavdelningen vid Gällivare kommun påbörjade under 2021 arbetet med att ta fram en platsvarumärkesstrategi och visuell identitet för platsen Gällivare. Genom undersökningar, workshops och omvärldsanalyser har vi fått goda insikter om hur invånarna uppfattar Gällivare idag men också hur invånarna vill att Gällivare ska uppfattas i framtiden. Insikterna och deltagandet av närmare 2 000 personer har resulterat i en platsvarumärkesstrategi för Gällivare.Verktygslåda

Vi är många som skapar bilden av Gällivare och hoppas att du vill vara med och bidra till att stärka vårt platsvarumärke.

I verktygslådan hittar du bilder, filmer, grafiska element och texter som du kan använda för att marknadsföra Gällivare som plats att bo på eller besöka.

>Länk till verktygslådan

Brandingmaterial

Följande material med Gällivares platsvarumärke finns att låna:

  • Beachflaggor
  • Rollups, olika storlekar
  • Backdrop, 2x3 meter (tygvägg på ställning)

Utlämning/återlämning sker vardagar under ordinarie arbetstid.
Eventuella förluster eller skador på materialet kan innebära debitering.

Kontakt:

Kommunikationsavdelningen
E-post
Telefon, vxl: 0970–818 000