Ungdom-, fritid- och kulturförvaltning

Verksamheten inom Ungdom, fritid och kultur omfattar ungdomsverksamhet, kulturskola, bibliotek, museum, allmänkultur samt fritidsverksamhet såsom idrottshallar, simhall, ishall, naturanläggningar och fiskevård. Ungdom, fritid och kultur upplåter även anläggningarna till allmänt nyttjande. Verksamheten ansvarar för samverkan med föreningslivet inom verksamhetsområdet