Tillväxt- och attraktivitetsavdelningen

Tillväxt och attraktivitetsavdelningen har det strategiska och övergripande ansvaret för kommunens operativa insatser för näringslivsutvecklingen i Gällivare. Organisatoriskt ligger avdelningen under kommunstyrelsen och utgör kontaktytan för det lokala näringslivet, nya etableringar och övriga externa parter.

Avdelningen handlägger även alla kommunala ärenden med koppling till marknadsföring och utveckling av Gällivare ur bredast möjliga näringslivsaspekt. Arbetet präglas av support och insatser som stärker relationen mellan människor i kommunen, näringslivet, organisationer och övrig offentlig sektor.

Tillväxt och attraktivitetsavdelningens uppdrag fastställs i en årlig handlingsplan. Förutom näringslivsarbetet svarar avdelningen för landsbygdsutveckling, inflyttningsservice, desinationsutveckling och eventsamordningKontakt:

Kommundirektör
Monica Flodström
Tel: 0970-818 000

Avdelningschef Tillväxt och attraktivitet
Ann-Sofie Malmefjäll
Tel: 0970-818 111
E-post

Näringslivsutvecklare
Hanna Andersson
Tel: 0970-818 264
E-Post

Landsbygdsutvecklare
Monika Nilsson
Tel: 0970-818 528
E-post

Destinationsutvecklare
Hanna Aspebo
Tel: 0970-818768
E-post

Eventsamordnare
Daniel Sonntag
Tel: 0970-818767
E-post