Arbetsmarknads-enheten

Inom enheten ligger kommunens ansvar för arbetsmarknadsåtgärder. För att komma till Arbetsmarknadsenheten krävs en anvisning från någon av våra samverkansparter. Vår största samverkanspartner är Arbetsförmedlingen, som anvisar arbetslösa som befinner sig olika långt från den reguljära arbetsmarknaden. Enheten tar även emot personer som Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan behöver utreda för att kunna göra en bedömning av den anvisades arbetsförmåga. Då människors hinder och förmågor ser olika ut varierar också anvisningstiden från person till person. Utgångspunkten är dock att alla anvisningar ska pågå endast under en begränsad tid.

Det övergripande målet för enheten är att hjälpa arbetslösa komma tillbaka till arbetslivet. Vi försöker att i så stor utsträckning som möjligt utgå från den arbetslöse och dennes mål och förutsättningar. Innan man kommer till oss gör den arbetslöse tillsammans med den anvisande parten en plan över vad som behöver utvecklas eller utredas. Därefter försöker vi på Arbetsmarknadsenheten anpassa arbetsplatsen efter denna plan. Syftet är att stärka individen till den grad att hen känner sig mogen att gå vidare till arbete eller studier.    Kontaktuppgifter

Mats Ryen
Enhetschef
Tel. 0970 - 81 82 01

Lars-Erik Olsson
Arbetsledare Serviceverkstan
Tel. 0970 - 81 86 88

Berit Johansson
Arbetsledare Textilverkstan, Alltinget, Pensionärsservice
Tel. 0970 - 81 86 86

Malin Landström
Verksamhetsledare SAVO
Tel. 0970 - 81 87 38

Mikael Eriksson
Arbetsmarknadssamordnare
Kommunala aktivitetsansvaret
Tel: 0970 - 81 87 70