Välkommen till Personalenheten

Vi är den centrala enheten som ger den politiska ledningen hjälp och service inom löne-, personal- och organisationsområdet.

Vi biträder också förvaltningarna som rådgivare, utbildare och specialister.Vid den centrala personalenheten handläggs alla frågor inom personal- och löneområdet.

Våra uppdrag är att:

  • Leda, driva och utveckla personalpolitik och personalstrategi i nära samarbete med förvaltningarna.
  • Arbeta med långsiktig bemanningsplanering
  • Ta initiativ till och leda olika utvecklingsprojekt för personal och ledare


Kontakt:

Personalchef
Anna Johansson-Miettinen
Tel: 0970-818 305

Personalhandläggare
Ann-Louise Johansson
0970-818 316

Emma Keränen
0970-818 149

Monica Larsson
0970-818 288

Eva Askebrand
0970-818 311

Arbetsmiljö- och kompetensutvecklare
Maria Karlsson
0970-818 102

Hälsoutvecklare
Märit Engman Hansson
0970-818 872

Personaladministratör
Evy Svanhem
0970-818 147

PA-systemförvaltare
Linda Wennström
0970-818 130

Marianne Eriksson
0970-818 142

Löneadministratör
Rosmari Roshag
0970-818 140

Victoria  Wåhlström
0970-818 146

Anette Fredriksson
0970-818 271