Kontakt

E-post
Fax: 0970-144 51

Administrativ chef
Catrine Mattsson
Tel: 0970-818 125

Allmänna handlingar
Registrator
Malin Lassi
Tel: 0970-81 81 09

Nämndsadministration
Kommunsekreterare
Maria Landström
Tel: 0970-81 81 20

Nämndsekreterare
Socialnämnden
Anneli Silverhav
Tel: 0970-81 85 33

Nämndsekreterare
Kommunstyrelsens ungdom-, frtid och kulturutskott, Miljö-, bygg och räddningsnämnden
Ulla Segerlund
Tel: 0970-81 83 04

Nämndssekreterare
Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott
Isaac Tham
Tel: 0970-81 89 86

Nämndsekreterare
Barn- och utbildningsnämnden
Mats Nilsson-Johansson
Tel: 0970-81 83 03

Arkivare
Lars Nilsson
Tel: 0970-81 81 82

Minoritetsspråkshandläggare
Lena Sjötoft
Tel: 0970-81 89 21

Handikappkonsulent/utredare
Anna Johansson
Tel: 0970-81 85 18

Utredare
Annetthe Eriksson
Tel: 0970-81 82 49

Överförmyndarhandläggare
Linda Berglund
Tel: 0970-81 81 21

Överförmyndarhandläggare
Vik Trine Louise Jacobsen Lindahl
Tel: 0970-81 81 31

Budget-, skuld- och konsumentrådgivare
Jon Landström
Tel: 0970-81 82 73