Kommunikations-avdelningen

Kommunikationsavdelningen består av kommunikationsenheten, Re-form informationscenter, kontaktcenter, kontorsvaktmästeri samt transportsamordning.

Kommunikationsenheten
Informationsenheten erbjuder strategiskt och kvalificerat stöd i informationsfrågor och har ett övergripande ansvar för det som kommuniceras från kommunen. Informationsenheten bistår hela den kommunala organisationen med att korrekt och tydlig information av olika karaktär når avsedda målgrupper i rätt tid via lämpliga medier.

Re-form informationscenter 
Informationscentret Re-form i Gällivare ger besökaren möjlighet att överblicka samhällets förändringar i och med den pågående samhällsomvandlingen. Genom bland annat film och en interaktiv sagovägg tas besökarna med på resan från förtid och nutid till framtida scenarion. Re-form hittar du i Norrskensgallerian på Västra Kyrkallén 5 i Gällivare.

Kontaktcenter
Kommunens kontaktcenter hittar du vid kommunhusets entré och det är här du som besökare tas emot. Serviceadministratörerna har hand om kommunens växel och ansvarar för felanmälan. Här kan du boka torgplatser och hämta ut nycklar och passerkort.

Kontorsvaktmästeri
Kontorsvaktmästeriet ansvarar för posthanteringen inom de kommunala verksamheterna. Vaktmästeriet ansvar också för de konferensrum som finns i kommunhuset.

Transportsamordning
Transportsamordningen hanterar kommunens bilpool, kollektivtrafiken samt samordningen av skolskjutsar och andra transporter inom kommunen.Kontakt:

Kommunikatörer
Mikaela Åkerlund
Tel: 0970-818 203
E-post

Ann Bergqvist
E-post

Emma Forsberg
E-post

Grafiker
Michael Renström
E-post

Informatör
Kent Wingsund

RE-form informationscenter
Saeko Nyberg
E-post

Serviceadministratörer Kontaktcenter
Ann-Helen Olofsson
Jenny Nilsson
Maria Bjälmsjö
Maria Larsson
Monica Hagadahl

Kontorsvaktmästeri
Kerstin Ämtér

Transportsamordning
Johan Johansson