IT-avdelningen

IT-avdelningen svarar för kommunens drift och service av IT relaterad utrustning.Kontakt:

Chef IT-avdelningen
Magnus Ijäs
Tel. 0970 – 818 881

 

Text