Stöd- och utvecklingsförvaltning

Omfattar i huvudsak funktioner som personal, ekonomi, inköp, IT, information/kommunikation, administrativ service, säkerhet och utveckling.

Du kan välja att gå in på varje underliggande enhet genom att klicka i menyn till vänster.

  Personal Nämnd- Utredning Ekonomi IT Utveckling Miljö- och Bygg Information