VA/Avfall

Inom dessa verksamheter inryms:

  • En VA-del som ansvarar för drift och underhåll av va-ledningar, vattenreningsverk, avloppsreningsverk och avloppspumpstationer.
  •  En avfallsdel som ansvarar för att ta hand om hushållens avfall, driva Kavahedens avfallsanläggning, återvinningscentraler och miljöstationer.

     

    Inom enheten arbetar, förutom personalen ute i verksamheterna, även två VA- och avfallsplanerare och en teknisk administratör.