Gata

Gata/park-enheten ansvarar för drift och underhåll av gator och vägar, gatubelysning, gång- och cykelvägar. Inom enheten sköter man även servicen av kommunens fordon.