Teknikavdelningen

Teknikavdelningens verksamhet omfattar allt från utredning och färdigställande till drift och underhåll av vatten- och avloppsanläggningar, gator/vägar, samt parker och avfallsanläggningar.