Miljö-, bygg- och räddningsförvaltning

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden har kommunens myndighets- och serviceansvar för de uppgifter som faller inom plan- och bygglagen, miljö- och hälsoskyddslagstiftningen, livsmedelslagstiftningen, lagen som skydd mot olyckor, lagen om brandfarliga och explosiva varor, lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor samt smittskyddslagstiftningen.

Därutöver ansvarar nämnden för kontroll av försäljning av receptfria läkemedel. Nämnden är en remissinstans i planprocesser (ÖP, FÖP, DP, OB) samt yttrande om serveringstillstånd och offentliga tillställningar.

Vi arbetar med att göra upp planer för bebyggelsen i olika områden och granskar ansökningar om bygglov för både ny-, till- och ombyggnationer samt andra förändringar i och omkring ditt hus. Utöver detta har vi även ansvar för tillsyn inom bland annat miljöskydd, hälsoskydd, smittskydd, livsmedel, dricksvatten och renhållning/avfall.

Den här websidan är till för att du ska få en bättre uppfattning om arbetet vi gör och för att hitta information om olika områden som riktar sig till dig som företagare eller som invånare i Gällivare kommun.

Gällivare Kommun
Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen
982 81 Gällivare

Tel växel: 0970-818 000

Har du synpunkter? Hör av dig till:
E-post: mobpost@gallivare.seExpedition
Tel 0970 – 818 000

Förvaltningschef
Henrik Lyngmark

Miljöchef
Helena Olofsson

Byggchef
-

Räddningschef
Fredrik Taivalsaari

Miljöinspektörer
Irina Liashenko
Johanna Hjerpe
Katri Nikulainen
Marja Larsson
Stina Waara

Bygginspektörer
Hanna Laukkanen
Martina Larsson
Michaela Sjöholm