Barn- och utbildningsförvaltningen - Organisation

Barn- och utbildningsförvaltningen vill med sin verksamhet bidra till att utveckla ett attraktivt Gällivare. Framgångsfaktorerna skall vara en stimulerande och trygg miljö, där kunskaper och färdigheter utvecklas för ett livslångt lärande, och förutsättningar ges för framtidstro och ett bra liv.

Verksamheten inom Utbildning omfattar förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, grundsärskola, elevhälsa samt annan pedagogisk verksamhet för barn och unga.

Barn- och utbildningsförvaltningens organisation