Suomi/Finska

Ruotsin viidellä kansallisella vähemmistöllä, juutalaisilla, romaneilla, ruotsinsuomalaisilla, tornionlaaksolaisilla ja saamelaisten alkuperäiskansalla, on 1. tammikuuta 2010 alkaen vahvemmat oikeudet ja mahdollisuudet kansallisia vähemmistöjä ja vähemmistökieliä koskevan lain ansiosta.

Kielilaissa todetaan, että kansallisia vähemmistökieliä ovat romanikieli, jiddiš, suomi, meänkieli ja saami. Jällivaaran kunta on saamen kielen, meänkielen ja suomen kielen hallintoaluekunta.

1. tammikuuta 2019 alkaen Ruotsin vähemmistöpolitiikassa voimistetaan kansallisten vähemmistöjen asemaa. Tähän kuuluu koululain mukaisesti, että jokaisella kansalaisella on oikeus esikouluopetukseen, joka tapahtuu joko kokonaan tai yli puolelta ajalta hänen kansallisella vähemmistökielellään, sekä muuhun pedagogiseen toimintaan peruskoulussa suomen kielellä, meänkielellä ja saamen kielellä.

Jällivaaran kunta on saamen kielen, meänkielen ja suomen kielen hallintoaluekunta. Silloin on oikeus käyttää omaa vähemmistökieltä kuntien, viranomaisten ja tuomioistuimien kanssa tapahtuvassa kanssakäymisessä. Ruotsin vähemmistöpolitiikan tavoitteena on suojata kansallisten vähemmistöjen kulttuuria ja kulttuuriperintöä sekä tukea historiallisia vähemmistökieliä, jotta ne pysyvät elävinä. Sukupolvien välinen kielen ja kulttuurin välittäminen on sen edellytys.

Jällivaaran kunta