Samrådsgrupp minoritetsspråk

Ordförande Pernilla Fagerlönn, Representant kommunstyrelsen 070-2814911
Vice ordförande Åsa Blind, Representant Gällivare sameförening, tel 072-2027703

Ledamöter minoritetsspråksgrupper
Gällivare sameförening (samiska), Åsa Blind tel 072-2027703 och 
Carola Johansson, tel 070-3624307 
Baste Cearru sameby (samiska, Erika Jannok, tel 070-5114937
Unna Tjerusj sameby (samiska), Lisa Sunna, tel 070-2045678
Storlule sameförening (samiska), Lars-Ove Kuorak, tel 073-0813881
Gällivare skogssameby, Ingen representant

Ledamöter politiken
Kommunstyrelsen, Pernilla Fagerlönn (V) (ordinarie)
Kommunstyrelsen, Hanna Falksund (MP) (ersättare)
Kommunstyrelsen, Eric Palmqvist (SD (oppositionen) 
Kommunstyrelsens ungdoms-, fritids- och kulturutskott, Mats Rantapää (S) (ordinarie)
Kommunstyrelsens ungdoms-, fritids- och kulturutskott, Mattias Liinanki (MP) (ersättare)
Socialnämnden, Elsa Häggqvist (V) (ordinarie)
Socialnämnden, Jan-Anders Perdal (V) (ersättare) 
Barn och utbildningsnämnden, Rolf Häggqvist (S) (ordinarie)
Barn och utbildningsnämnden, Gerd Siverhall (S) (ersättare)                                                          

Uppdragsbeskrivningen för Samrådsgrupp Minoritetsspråk är under revidering