Medborgarinitiativ

Som medborgare i Gällivare kommun har du rätt att lämna in skriftliga medborgarinitiativ. Syftet är att utveckla den lokala demokratin och ta tillvara på de idéer och tankar som finns bland medborgarna.

Förslagen ska handla om sådant som är en kommunal angelägenhet för att kunna utredas vidare. Du som initiativtagare till ett förslag får en återkoppling när ditt förslag tagits emot och besked om vilken kommunal förvaltning som handlägger förslaget.

Du kan skriva ut en blankett som du fyller i och skickar eller lämnar in till Gällivare kommun. Besöksadressen är Tingshusgatan 8-10. Postadressen är: Gällivare kommun, kommunledningskontoret, 98281 Gällivare.
Länk till blankett för utskift:

Det går också att använda en e-tjänst för att lämna in initiativet där du legitimerar dig med bank-id.

Vid frågor kontakta kommunen på tel 0970-818 000