Meänkieli/ Tornedalsfinska

Ruottin viis kansaliset vähemistöt: juutalaiset, romaanit, ruottinsuomalaiset, tornionlaaksolaiset ja alkuperäkansa saamelaiset on tammikuun ensi päivästä 2010 saanheet vahvistettuja oikeuksia ja maholisuuksia jota ohjaa kansalisten vähemistöitten ja vähemistökielitten laki.

Kielilaissa määritelthään ette kansaliset vähemistökielet on romani chib, jiddisch, suomi, meänkieli ja saame. Jellivaaran kunta on saamen, meänkielen ja suomen hallintoalue.

Tammikuun ensi päivästä 2019 Ruottila on vahvistettu vähemistöpulitiikka kansalisile vähemistöile. Se merkittee koululain mukhaan ette yksityisile kansalaisile pittää tarjota koko eli enemän ku puoli aikaa esikoulua kansalisela vähemistökielelä ja vissi muu suomen, meänkielen ja saamen peruskoulun petagookinen toiminta.

Jellivaaran kunta on saamen, meänkielen ja suomen hallintoalue. Se merkittee ette on oikeus käyttää ommaa vähemistökieltä kunnissa, viranomhaisissa ja tuomioistuimissa. Ruottin vähemistöpulitiikhaan kuuluu ette tarjota suojaa kansalisten vähemistöitten kulttuurile ja kulttuuriperintheele sekä tueta histuurialisia vähemistökieliä ette net pysyvät elävänä. Kielen ja kulttuurin välitys sukupolvitten välissä on eelytys tälle tehtäväle.

Jellivaaran kunta