Vår värdegrund

All verksamhet vilar på kommunens gemensamma värdegrund och ska återspeglas i praktisk handling och i varje dokument och beslut.

Gällivare kommuns värdegrund

Alla medborgare är lika värda och ska bemötas med respekt. Kommunen arbetar aktivt för att ha jämlikhet och jämställdhet i fokus i alla kontakter med medborgare, organisationer och företag. 

Ledorden i värdegrunden är

Mångfald - Vi ser olikhetens styrka och möjlighet i verksamheten, i organisationen och i samhället! Vårt bemötande ska präglas av respekt för varandra.

Effektivitet - Vi ger rätt service, till rätt kvalitet med ansvarfullt nyttjande av våra resurser!

Nyskapande - Vi är innovativa och alla vågar tänka nytt!

Attraktivitet - Ett mångkulturellt samhälle i naturskön miljö med en infrastruktur som erbjuder närhet till arbete, service och fritid.