Undersökningar och resultat

Här hittar du utvärderingar och undersökningar som Gällivare kommun varit med i:

Gällivare kommuns befolkningsutveckling

Gällivare kommun har haft en negativ befolkningsutveckling under många år. Kommunen har endast haft en positiv befolkningsutveckling sju gånger under de senaste 48 åren. Enligt SCB:s statistik hade kommunen 26 162 st invånare 1968. 

Gällivare kommuns befolkningsutveckling 2011-2017.

 

SCB:s medborgarundersökning

I medborgarundersökningen får medborgarna tycka till om sin kommun och dess verksamheter. Gällivare kommun deltar i undersökningen vartannat år.

Läs mer här

Gällivare kommuns resultat i Medborgarundersökningen 2006-2017. 

Nästa undersökning genomförs 2019.

SCB:s medborgarundersökning 2017
SCB:s medborgarundersökning 2015
SCB:s medborgarundersökning 2013
SCB:s medborgarundersökning 2011
SCB:s medborgarundersökning 2009

 

SKL:s Kommunkompassen

Kommunkompassen är ett utvärderingsverktyg som har använts av ett stort antal kommuner. Verktyget är anpassat till kommunal verksamhet genom att det belyser kommunen utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv.

Läs mer här

 

Gällivare kommuns poäng i Kommunkompassen 2009-2016. 

Nästa undersökning genomförs 2020.

SKL:s Kommunkompassen 2016
SKL:s Kommunkompassen 2012
SKL:s Kommunkompassen 2009
SKL:s Kommunkompassen 2003

 

Gällivare kommuns medarbetarundersökning

Enkäten genomförs främst för att få ett bra underlag för att kunna utvecklas och förbättra arbetsförhållandena i kommunens verksamheter, men även som en uppföljning på tidigare medarbetarenkäter. 

Gällivare kommuns index på medarbetarundersökningen 2009-2017.

Nästa undersökning genomförs 2019.

Medarbetarundersökningen Gällivare kommun 2017
Medarbetarundersökningen Gällivare kommun 2015

 

Gällivare kommuns sjukfrånvaro

Uppgifterna visa total sjukfrånvaro i procent av sammanlagd ordinarie arbetstid (alla månadsavlönade).  Läs mer och se jämförelser med andra kommuner här

Gällivare kommuns totala sjukfrånvaro 2004-2017.

Undersökningen genomförs varje år. 

 

Webbmätning - information till alla 

Sveriges Kommuner och Landsting genomför webbundersökningen ”Information till alla” varje år för att undersöka innehåll och kvalitet på kommunernas webbplatser.Undersökningarna har väsentligt bidragit till att utveckla kommunernas webbplatserutifrån ett medborgarperspektiv. Gällivare deltog ej i undersökningen 2017. 

Läs mer och jämför med andra kommuner här

Gällivare kommuns totalindex 2011-2017.

Undersökningen genomförs varje år. 

 

Aktuell hållbarhets kommunranking

Tidningen Aktuell hållbarhet gör varje år en stor undersökning av kommunernas miljöarbete. Resultatet baseras på deras egen ankät som kommunerna besvarat samt åtta andra källor (Vattenmyndigheten, Boverkets miljömålsenkät, Avfall Sveriges miljöindex, SKL Insikt och Grön flagg från Håll Sverige rent, Ekomatscentrum, Energimyndighetens statistik samt Kolada). 

Läs mer och jämför med andra kommuner här.

 

Gällivare kommuns placeringar i Miljöaktuellts kommunranking av miljökommuner 2009-2017.

Undersökningen genomförs varje år. 

 

Svenskt näringslivs företagsklimatranking

Syftet med enkätundersökningen är att låta företagare i var och en av Sveriges 290 kommuner ge sin bild av hur de tycker företagsklimatet i den egna kommunen är. 

Läs mer här

 

Gällivare kommuns resultat i Svenskt näringslivs kommunranking 2004-2017.

Undersökningen genomförs varje år.

 

Humanas tillgänglighetsbarometer

Tillgänglighetsbarometern är en årlig undersökning som granskar svenska kommuners arbete med att göra samhället tillgängligt för personer med funktionsnedsättning. Undersökningen genomfördes första gången 2010 och tas fram av Humana med expertstöd från andra organisationer som också verkar för ökad tillgänglighet i samhället. Till grund för Tillgänglighetsbarometern ligger en enkät som skickats till landets 290 kommuner.

Läs mer här


Gällivare kommuns resultat i Humanas tillgänglighetsbarometer 2010-2017.

Gällivare deltog ej under åren 2011-2012.

Undersökningen genomförs varje år.