Omvärldsbevakning

Gällivare kommuns omvärldsbevakning även kallat Gemensamma planeringsförutsättningar är ett underlag inför kommunens verksamhetsplaneringsprocess där budget och målsättningar ingår. 

Underlaget ska ge en nutidsbild och en framtidsbild av kommunen inför kommande planeringsperiod. Gemensamma planeringsförutsättningar används som planeringsunderlag och är vägledande för strategiska prioriteringar och den politiska styrningen av kommunen.

Innehållsförteckning
Kap 1: Ekonomi
Kap 2: Vad kostar verksamheten?
Kap 3: Undersökningar och resultat
Kap 4: Befolkning
Kap 5: Folkhälsa
Kap 6: Integration
Kap 7: Bostäder
Kap 8: Arbetsmarknad och näringsliv
Kap 9: Barn och utbildning
Kap 10: Stöd och omsorg
Kap 11: Kultur