Jämförelser med andra kommuner

Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada)

 

Här kan Du följa kommunernas och landstingens verksamheter från år till år. Med över 5000 nyckeltal får Du underlag för analyser och jämförelser.

Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada)

 

Öppna jämförelser

I Öppna jämförelser kan du jämföra information om kvalitet, resultat och kostnader inom vissa verksamhetsområden som kommuner, landsting och regioner ansvarar för.

Öppna jämförelser görs inom följande områden: