Delårsrapporter

Delårsrapporten genomförs en gång per år och det sker i september. Innehållet är ungefär detsamma som för årsredovisningen fast i mindre version. Delårsrapporten omfattar perioden 1 januari-31 augusti. Delårsrapport ska upprättas minst en gång per år. Den ska ge en inblick i hur ekonomin utvecklats fram till och med augusti månad. Den innehåller även en prognos över utfallet för hela året.