Ekonomi

Kommunens ekonomi

Här kan du hitta årsredovisningar, delårsrapporter, skattesatser och information om ekonomiavdelningen. 

Ekonomiavdelningen

Är en central funktion under kommunstyrelsen som ansvarar för ekonomistyrning, budget- och redovisningsfrågor samt utveckling av ekonomiadministrativa rutiner. Inom enheten hanteras även finansfrågor såsom upptagande av lån, placering av kommunens likvida medel och beredning av borgensärenden.

Kommunens samtliga leverantörsfakturor hanteras centralt inom avdelningen och scannas in elektroniskt. Avdelningen hanterar även kommunens samtliga krav gällande obetalda räkningar till kommunen.

Ekonomiavdelningen stödjer även kommunens samtliga förvaltningar i budget och bokslut samt fungerar som stöd i övriga ekonomifrågor.

Centralt inom ekonomiavdelningen debiteras följande fakturor; vatten, rehållning, slam, hyror och hemtjänst.

Ekonomiavdelningen samordnar kommunens inköpsverksamhet samt ger stöd till verksamheterna och de kommunala bolagen i upphandlingsfrågor.Kontakt:

Ekonomichef
Birgitta Häggström
Tel 0970-818 148

Ekonomer/Controllers för:
Kommunfullmäktige m fl
Cebira Husakovic
Tel 0970-818 202

Kommunstyrelsen
Sofie Vesterlund
Tel 0970-818 204

Barn- och utbildningsförvaltningen
Anna Kult
Tel 0970-818 318

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tel 0970-818 205

Ungdom,- fritid- och kulturförvaltningen
Sofie Vesterlund
Tel 0970-818 204

Socialförvaltningen
Camilla Möller
Tel 0970-818 830

Miljö, bygg- och räddningsförvaltningen
Anna Kult
Tel 0970-818 318

 

Övrig service

Omsorgsfakturor för personer som är äldre och personer med funktionsvariation.
hemvardsfakturering@gallivare.se

Slamfakturor
slamfakturering@gallivare.se

VA-fakturor
VAfakturering@gallivare.se

Renhållningsfakturor
renhallningsfakturering@gallivare.se