Borgerlig begravning

Kommunen utser genom val i kommunfullmäktige borgerliga begravningsförrättare. För borgerlig begravning vänder ni er direkt till någon av förrättarna.

Begravningsförrättare: Stefan Kostenniemi 073-041 99 29

Länsstyrelsen förordnar begravningsombud vars uppgift är att granska hur en församling tar tillvara de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan (10 kap. Begravningslagen samt 49-58 §§ begravningsförordningen). Kommunen har möjlighet att nominera person till ombud.

Begravningsombud: Lena Israelsson, tel: 070-3794862.