Relaterade program:

Om du inte har Microsoft Office installerat för att läsa .doc, .xls och dylikt, så kan du ta hem gratis läsare för dessa här:

För att läsa dokument i .pdf-format, behöver du: