Ombyggnationen av Wennerströmsvägen och personalparkeringen planeras till våren/sommaren 2022. Tyck till senast den 19 november.

Wennerströmsvägen i Gällivare - Tyck till om förslag till ny utformning

Gällivare kommun vill göra Wennerströmsvägen (östra) mer trafiksäker och trygg för barn och ungdomar. Vi håller därför på att ta fram ett nytt utformningsförslag i samband med projektet Säkra skolvägar.

Förslaget omfattar åtgärder på både gatan, trottoaren och personalparkeringen. Körbanan smalnas av till 5.5 meter och en 2 meter bred trottoar anläggs längs gatans norra sida. En upphöjd passage ska placeras vid korsningen till Blåbärsvägen. Projektet ska även anordna på- och avstigningsplatser vid den nya personalparkeringen.

Ombyggnationen av Wennerströmsvägen och personalparkeringen planeras till våren/sommaren 2022.

Länk till karta över Wennerströmsvägen samt vändslingan (Hedskolans personalparkering)
Länk till karta över Wennerströmsvägen östra delen.

Välkommen att lämna dina synpunkter skriftligen senast den 19 november.

Synpunkter kan skickas antingen till:
sam@gallivare.se
• Gällivare Kommun, Tingshusgatan 8-10, 982 31 Gällivare
• Lämnas in i receptionen i kommunhuset.