Trafikförändring Hedskolan

Trafikförändring Hedskolan

Gällivare kommuns lokala trafikföreskrifter om enkelriktad trafik på Åkerbärsvägen/Wennerströmsvägen (västra) i Gällivare;
beslutade den 31 augusti 2021.

Gällivare kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 10 och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande.

På Åkerbärsvägen och den del av Wennerströmsvägen (västra) mellan Kattfotsvägen och Vinbärsvägen enligt kartbild, får fordon föras endast i nordlig färdriktning.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 2 september 2021, då Gällivare kommuns lokala trafikföreskrifter (2523 2015:2015:004) ska upphöra att gälla.

Samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen