Socialförvaltningschefen i heta stolen

Två dödsfall inom hemtjänsten i Gällivare har väckt såväl medias intresse som anhörigas ilska. Vi ställde socialchefen Annette Viksten-Åhl mot väggen för att ta reda på vad som hänt och vad som pågår.