Parkering i garaget i Kunskapshuset

Fram till dess att beslut om avgift tagits är parkeringen i Skolgaraget i Kunskapshuset kostnadsfri. Det innebär att du fortsatt erbjuds gratis parkering tills vidare. Skolgaraget är öppet 06.00–22.00, och du kan parkera upp till 3 h med P-skiva.

Skolgaraget har 65 parkeringsplatser till förfogande, varav en del av platserna är laddstationer för elfordon och får endast användas av elfordon. För att kunna ladda din elbil i Skolgaraget behöver du appen Cloud Charge och du betalar för energiförbrukningen.

Nu pågår arbetet med att ta fram informationsskyltar som sätts upp eftersom.