Kulturskolan belönas

Bland övriga som fick ta del av de ca 400.000:- som delades ut märks; Rune och Margareta Hedberg (årets eldsjäl), Flottkalaset, Musikfestivalen 800 m.ö.h, Palliativa teamet, Malmbergets musikkår, Öppen Lek Lapphärberget samt fredag i Nattavaara.

  

Motiveringen för Kulturskolan lyder;

”Som skapar möjligheter för ungdomar att prova och utveckla färdigheter inom en mängd kulturområden”.

Förutom den ordinarie verksamheten att lära barn och ungdomar att spela instrument, dansa, utöva teater eller drilla arbetar man också med funktionshindrade i allt större utsträckning. Man stärker också samarbete med skolan där man försöker lyfta in estetiska ämnen i den dagliga skolverksamheten. Kulturskolan kommer också att utveckla sitt partnerssamarbete med olika företag för att stärka näringslivets medverkan i kulturlivet.

Kulturskolan möter i dag ca 600-700 elever i veckan i olika ämneskurser. Det är en åretrunt verksamhet med sommarorkester under sommaren och totalt görs ca 120 föreställningar, små och stora varje år. Den utåtriktade verksamheten konserter och föreställningar är en mycket viktig del av verksamheten.

Läs artikel i NorrländskaSocialdemokraten.

Foto: Daniel Olausson/Mediatales