Klassmentorskap i Gällivare kommun

Sedan januari 2020 har låg- och mellanstadieklasser på flera skolor i Gällivares tätort en klassmentor i varje klass. En klassmentors uppdrag är att följa med som trygghet för klassen under skoldagen, finnas i klassrummet och vara aktiv resurs till eleverna under lektionerna.

Genom en omfördelning av arbetsuppgifter, som inte är direkt kopplade till undervisningen, kan fler elever bli undervisade av behöriga lärare.

Mariaskolan var den första skola som fick klassmentorer och berättar här om arbetet.