Hur upplever du service och information vid Kavahedens återvinningscentral?

Gällivare kommuns avdelning teknik och avfallsenheten vill gärna veta hur du som medborgare upplever service och information vid Kavahedens återvinningscentral. Vi hoppas att du har tid och möjlighet att svara på fem snabba frågor så att vi utifrån dessa kan gå vidare i vårt utvecklings- och förbättringsarbete!

Svara senast 23 juni.

Tack för din medverkan!