Gällivare kommun öppnar upp en visselblåsarfunktion

Nu finns det en Visselblåsarfunktion för Gällivare kommun och bolagen. Det innebär att exempelvis anställda på ett anonymt sätt kan slå larm om de misstänker allvarliga fel eller oegentligheter inom kommunens verksamheter eller bolag.

I december började en ny visselblåsarlag gälla i Sverige. Den utgår från EU:s nya visselblåsardirektiv och är ett skydd för personer som rapporterar om missförhållanden. Lagen innehåller nya krav och rättigheter jämfört med tidigare lagstiftning. Senast den 17 juli i år ska kommunala arbetsgivare ha öppnat upp en visselblåsarfunktion, men redan nu är alltså Gällivare kommun igång.

Vem kan anmäla via visselblåsarfunktionen?
Visselblåsarfunktionen är en rapporteringskanal för att anmäla allvarliga missförhållanden i kommunens organisation. Den är till för:
• Medarbetare
• Uppdragstagare
• Praktikanter
• Andra personer som har en arbetsrelaterad roll i Gällivare kommun
• Tidigare kommunanställda
• Personer som söker arbete inom kommunen

Genom visselblåsarfunktionen kan till exempel en medarbetare rapportera misstanke om:
• Allvarliga säkerhetsbrister
• Bedrägeri eller ekonomisk brottslighet
• Läckande av känslig information
• Muta eller korruption
• Jäv eller att närstående gynnas
• Stöld eller annat lagbrott
• Allvarliga tjänstefel, till exempel allvarlig avvikelse från intern riktlinje
• Grov diskriminering
• Olämplig bisyssla eller annan situation där någon får privat vinning eller fördel på grund av sin tjänsteställning.

Gällivare kommun har valt att anlita en extern mottagnings- och utredningsfunktion för visselblåsarfunktionen.

Läs mer om visselblåsarfunktionen och hur du går tillväga för att rapportera.