Peter Larsson, regeringens samordnare för stora etableringar i norr, eventets moderator Lena Callne samt arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (s).

Gällivare har ledartröjan

Att vägen norrut leder till framgång var ett genomgående tema under gårdagens framtidsevent. - Gällivare har ledartröjan när det handlar om industrins gröna omställning, konstaterade arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (s).

Peter Larsson, regeringens samordnare för stora etableringar i norr, betonade långsiktigheten i de pågående projekten i norra Sverige. Gruv- och stålindustrins gröna omställning startar i Gällivare och det kommer investeras cirka 10-20 miljarder per år i Malmfälten fram till år 2045.

- Det handlar inte om tillfälliga satsningar. Det kommer att finnas bygg- och anläggningsjobb i Gällivare inte bara under de närmaste åren utan under en 20-årsperiod, konstaterade Peter Larsson med särskild adress till eventets 200 deltagare i bygg- och anläggningsbranschen.

Nödvändigheten av samverkan för att skapa ett attraktivt Gällivare och hållbarhet i alla led, var ett genomgående tema under dagen. Gäster från kommunen, Gällivare Näringsliv AB, Hybrit Development AB, LKAB, Boliden Aitik och byggbranschen samtalade med moderatorn Lena Callne men även publiken - som hängde med via Zoom och Facebook - bidrog med frågor. Bland annat kom en publikfråga om vad Gällivare gör för att förbättra sitt företagsklimat.

Roger Hansson, VD Gällivare Näringsliv AB, pekade på den nya tjänsten som företagslots, en servicefunktion så att företag alltid ska veta vart man ska vända sig med frågor, istället för att slussas runt. 

- Vi jobbar generellt med att höja nivån av service och bemötande, både till företag som redan finns här och alla de vi hoppas vill etablera sig här.

Tillväxt på flera fronter är en nyckelfråga för Gällivare, som bland annat kommunens särskilde samordnare jobbar med.

- Vi har ett mål att nå 20 000 invånare inom loppet av fem år och under samma period ska 1200 nya bostäder byggas, parallellt med industrins gröna omställning. År 2030 beräknas 2500 nya permanenta jobb finnas. Det är spännande resa vi har inlett, säger Alexander Kult.

Eventet arrangerades av Gällivare kommun tillsammans med Gällivare Näringsliv och var en fyra timmars lång direktsändning lett av radioprofilen Lena Callne.