Förtydligande om parkeringsregler angående varannandagsparkering

För att underlätta snöröjningen samt att underlätta framkomligheten och tillgängligheten på våra smala gator gäller så kallad varannandagsparkering.

Gator som berörs är:

  • Schaktmästaregatan
  • Smedjegatan
  • Hantverkaregatan
  • Klockaregatan
  • Birkarlagatan
  • Tingshusgatan
  • Dahlsgatan
  • Garvaregatan

Observera att varannandagsparkering och datumparkering har olika regler. Varannandagsparkering gäller året runt och dygnet runt medan datumparkering endast gäller mellan 1 okt – 15 juni mellan klockan 02:00 – 08:00.

Vi förtydligar därför vad skyltarna för varannandagsparkering på ovannämnda gator betyder och vill uppmana samtliga bilister om att respektera rådande skyltning och bestämmelser.

Parkering. Mån-tis 12-12, Ons-tors 12-12, Fre-sön 12-12..       

Parkering endast tillåten under tiden
fr.o.m. måndag kl 12:00 t.o.m. tisdag kl 12 och
fr.o.m. onsdag kl 12:00 t.o.m. torsdag kl 12:00 och
fr.o.m. fredag kl 12:00 t.o.m. söndag kl 12:00

Övriga tider är det förbjudet att parkera på den sidan
av gatan där skylten finns uppsatt.

Exempel:
Parkering på måndag kl 10:00 – parkering är förbjudet
på denna sidan av gatan. Parkera fordonet ända fram
till kl 12 på andra sidan av gatan.

Parkering på onsdag kl 14 – parkering är tillåten ända
fram till kl 12 på torsdag. Efter kl 12 måste fordonet
flyttas till andra sidan av gatan.

 

Parkering. Tis-ons 12-12, Tors-fre 12-12, Sön-mån 12-12..        Parkering endast tillåten under tiden
fr.o.m tisdag kl 12:00 t.o.m onsdag kl 12 och
fr.o.m torsdag kl 12:00 t.o.m fredag kl 12:00 och
fr.o.m sön kl 12:00 t.o.m måndag kl 12:00

Övriga tider är det förbjudet att parkera på den sidan
av gatan där skylten finns uppsatt.

Exempel:
Parkering på måndag kl 10:00 – parkering är tillåten
på denna sidan av gatan. Efter kl 12 måste fordonet
flyttas till andra sidan av gatan.

Parkering på onsdag kl 14 – parkering är förbjudet på
denna sidan av gatan. Parkering sker på andra sidan
av gatan fram till torsdag kl 12.