Dundrets förskola fick miljöstipendium

Motiveringen lyder:

"Personalen på Dundrets Förskola har tillsammans med barnen på ett föredömligt sätt arbetat med miljöfrågor och erhållit utmärkelsen "grön flagg". Barnen lär hur viktigt miljötänket är gällande vår natur, djuren och egen odlad mat".

Stipendiet avser att stödja och uppmuntra personer. Företag, organisationer etc. verk-samma inom kommunen, till en fortsatt positiv utveckling och uppmärksamma genom-förda intressanta miljöprojekt som gagnat miljövården inom kommunen.

Dundrets förskola är ett föräldrarkooperativ beläget i Gällivare som startat hösten 2004. Förskolans verksamhet bedrivs utifrån friluftsfrämjandets I Ur och Skur pedagogik, vilket innebär att barnen vistas mycket ute i naturen, både vinter och sommartid. 

Läs artikel i Norrländska Sosialdemokraten.

Läs mer på Dundrets förskolas hemsida.