Dumpning av slaktavfall inom samhället

Kommunen har under flera år mottagit klagomål på dumpning av slaktavfall mellan Vintervägen och Puoitakvägen.

Dumpning av slaktavfall kan medföra att vilda djur kommer för nära bebyggelse och att lukt uppstår.

För att undvika problem med slaktavfallet ber vi därför er som jägare att slaktavfallet ska grävas ned, det får gärna lämnas i skogen men då långt ifrån där människor vistas och bor.

Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen