Byggavdelningen byter ärendehanteringssystem

Från och med den 1 december påbörjar byggavdelningen byte av ärendehanteringssystem.

Det innebär att du inte längre kommer kunna följa ditt ärende eller se dina tidigare ärenden i Mittbygge. Detta skapar inga andra förändringar. Du kommer fortfarande att kunna söka bygglov via e-tjänsterna som finns via kommunens hemsida.

Det nya ärendehanteringssystemet beräknas vara igång innan sommaren 2023.

Hälsningar Byggavdelningen