Byggavdelningen är på utbildning

Byggavdelningen informerar att de är på utbildning, vilket påverkar deras telefontider.

Utbildningen sker både onsdag och torsdag, under den tiden hänvisas eventuella frågor till funktionsbrevlådan: mobpost@gallivare.se