Anbudsanvisning för bostäder på Silfwerbrandshöjden

och bidra till en arktisk småstad i världsklass.

Området är ett av de mindre utbyggnadsområdena, ca 10 500 m2 stort, och utgör idag ett grönområde i befintligt bostadsområde. Gällivare kommun står inför stora utmaningar i och med samhällsomvandlingen. Nästan hela Malmberget kommer att avvecklas och behovet av att bygga såväl lokaler som bostäder är mycket stort de närmsta 20 åren. Målet är att bygga en arktisk småstad i världsklass med utgångspunkt i de värden och kvaliteter som finns på platsen.

Anbudsanvisningen pågår 27 september – 20 december 2013.

Mer information hittar du här