Landsbygdens avloppsreningsverk

Gällivare landsbyggd har 15 reningsanläggningar av olika typer för rening av avloppsvatten.

Vanligast är avloppsverk med rening i tre steg, mekanisk,biologisk och kemisk rening.

Reningsprocesser på landbygden i Gällivare kommun:

Byggår Reningsverk Process
82 Leipojärvi Mekanisk/Kemisk/Biologiskt
80 Hakkas Mekanisk/Kemisk/Biologiskt
82 Dokkas Mekanisk/Kemisk/Biologiskt
83 Ullatti Mekanisk/Kemisk/Biologiskt
85 Markitta Mekanisk/Kemisk/Biologiskt
82 Nilivaara Mekanisk/Kemisk/Biologiskt
85 Tjautjas Mekanisk/Kemisk
07 Skaulo Mekanisk/Kemisk/Biologiskt
84 Nikkaluokta Mekanisk/Kemisk
95 Skröven Rörflockningssystem
91 Ritsem Konstgjord markinfiltration
96 Mårdsel 1&2 Markbäddar
94 Nattavaara Markbäddar
96 Sammakko 1&2 Fällningsdammar
03 Pålkem Kemisk/Biologiskt