ABVA

ABVA  - Allmänna bestämmelser för användande av Gällivare kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning och information till fastighetsägare

Lagen om allmänna vattentjänster (SFS 2006:412), även kallad vattentjänstlagen, reglerar bland annat kommunens skyldighet att anordna vatten och avlopp samt fastighetsägarens rätt att använda den allmänna VA-anläggningen. Vattentjänstlagen är den lag som gäller för alla kommunala huvudmän för vattentjänster. Bestämmelser och mer specifik information som gäller inom Gällivare kommun kan du läsa om i ABVA samt i den tillhörande informationsskriften till fastighetsägare.

 

ABVA - Allmänna bestämmelser för användande av Gällivare kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning och information till fastighetsägare är det regelverk som gäller specifikt för Gällivare kommun och antas av kommunfullmäktige. Den reglerar bland annat anslutningar till det allmänna va-nätet samt de skyldigheter som åligger Gällivare kommun som huvudman och dig som kund vad gäller leveranser, va-installationer och underhåll.

Här kan du ladda ner gällande ABVA och läsa mer om hur den allmänna VA-anläggningen fungerar samt ansvarsfördelningen mellan Gällivare kommun och dig som kund.