Vatten & avlopp

Vår verksamhet säkrar god kvalitet på dricksvattnet för kommunen och dess medborgare. Vi står för en säker vattenförsörjning med hjälp av våra egna medarbetare och entreprenörer. Vi säkerställer funktionell avloppshantering som uppfyller gällande miljökrav.

 

Detta kan du förvänta dig av oss:

  • Vi säkerställer vattenleveransen och uppfyller livsmedelsverkets krav på godkänt dricksvatten.

  • Vi säkerställer god vattenkvalitet genom löpande provtagning och analys.

  • Vi har jour och beredskap dygnet runt för akuta händelser.

  • Vi skickar ut UMS/SMS vid akuta händelser

  • Vi uppdaterar löpande via www.gellivare.se vid händelser av intresse.

 

Detta förväntar vi oss av dig:

  • Att du som fastighetsägare säkerhetsställer en fullgod VA-anläggning inom din fastighet.

  • Att du följer gällande lagkrav för vatten och avlopp.

  • Att du registrerar dig via UMS (https://gallivare.servicevarning.se/) för att vi ska nå ut med akut information till dig.

  • Att du vid vattenleveransstörning tar del av vår information via www.gellivare.se eller via UMS-tjänst

  • Att du inte spolar ned föremål som inte är avsedda för avlopp.

 

 Hjälp oss att synliggöra fel och brister och bli bättre!

Dina synpunkter är värdefulla, de hjälper oss att utveckla och förbättra våra verksamheter inom avdelning för teknik. Felanmälan och synpunkter lämnar du via www.gellivare.se, via app: Felanmälan Gällivare kommun eller via telefon: 0970-818 213.

 

 

 

 

 Kontakt:

Enhetschef
Jonas Blombacke
Tel: 0970-818 000

VA-planerare
Glenn Lund
Tel: 0970-818 000

VA-fakturor
Tel: 0970-818 157
Telefontid: Måndag 9:30 – 11:30
Onsdag 9:30 – 11:30

E-post: VAfakturering@gallivare.se

Vet du att:
I snitt använder vi 180 l vatten per person och dygn fördelat så här:
10 l dryck och mat
35 l WC-spolning
60 l disk och tvätt
65 l personlig hygien
10 l övrigt