Smittskydd

För att förebygga och förhindra smittspridning har miljö- bygg- räddningsnämnden tillsyn över smittskyddet inom kommunen.

När man ska utreda ett sjukdomsutbrott är det värdefullt att ha kunskap om t ex anläggningar och lokaler för avfall, avlopp, bad, djurhållning, dricksvatten, hygienisk behandling, livsmedel, undervisning, vård.

Miljö- bygg- och räddningsförvaltningen har rätt att få tillträde till verksamheter som nämnden har tillsyn över. Miljö- bygg- och räddningsförvaltningen får också ta prov och begära handlingar som kan behövas i utredningarna.

Samråd sker med smittskyddsläkare.

Läs mer på:

Folkhälsomyndigheten
Socialstyrelsen

 

Matförgiftning

Varje år blir flertalet människor matförgiftade, det exakta antalet är okänt eftersom de flesta aldrig anmäler matförgiftningen. De vanligaste symptom på en matförgiftning är kräkningar, diarréer och ont i magen.

Hygienen hemma

Hemma undviker du att bli matförgiftad genom att tvätta händerna ordentligt, diska och rengör skärbrädor och redskap ordentligt och ha tillräckligt kallt i kylskåpet, inte varmare än + 8 grader C, sen håll isär lagad ätfärdig mat från råvaror.

Anmäl misstänkta matförgiftningar till Miljö- och byggförvaltningen

Det är bra om du anmäler en misstänkt matförgiftning till oss på miljö- och byggförvaltningen, så kan vi försöka se till att ingen fler drabbas av samma orsak. Vi utreder misstänkta matförgiftningar så skyndsamt som möjligt.Misstänker Du att du blivit matförgiftad kontakta oss:
Tel: 0970-81 80 00
E-post