Miljöutbildning för skolan

Renhållningen medverkar till skolbarnens miljöutbildning
Natur & Miljöpärmen är ett läromedel i miljö avsett för grundskolans år 4-6. På ett roligt och pedagogiskt sätt får eleverna lära sig om hur vi alla kan leva på ett sätt som bättre tar hänsyn till vår natur och miljö. Natur & Miljöpärmen är ursprungligen författad av Stina Johansson, en av Sveriges främsta inom området miljöundervisning för barn. Nu omarbetas böckerna av ny författare och illustratör; Nadja C Martinsson och Lisa Larsson. Materialet delas ut kostnadsfritt till skolorna, tack vare ett samarbete med lokala företag, kommun och Natur & Miljöpärmens förlag.

Kortfakta Natur & Miljöpärmen

Natur & Miljöpärmen är ett läromedel i natur- och miljökunskap. Bakom utbildningssatsningen står Svenska Kunskapsförlaget AB, ett helt oberoende och opolitisk företag, grundat 1993. Syftet med Natur & Miljöpärmen är att ge uppväxande generationer bra miljökunskaper och på så sätt skapa förutsättningar för en bättre framtida miljö.

Genom samverkan med kommuner, företag och organisationer kan Natur & Miljöpärmen ges ut kostnadsfritt till grundskolans årskurs 4-6.

Natur & Miljöpärmens mål är att alla landets elever i åldern 10-12 år ska få en Natur & Miljöpärm. Natur & Miljöpärmens vision är att ge miljöutbildning åt världens barn.Vill ni veta mer om Natur & Miljöpärmen besök www.nmparmen.se

Följande företag har gjort utgivningen möjlig:
Bravida
Coop Forum
FAB
Gällivare Kommun, Renhållningen
LKAB
Macadamia
Metso
New Boliden
Norrbottens Läns Landsting
Top bostäder