Miljöstipendium

Miljöstipendium 2021

Stipendiet tilldelas för att uppmuntra personer, företag, organisationer etc. verksamma inom kommunen till en fortsatt positiv utveckling och uppmärksamma genomförda intressanta miljöprojekt som gagnar miljöarbetet inom kommunen.

Urvalskriterier: Stipendiet skall kunna utgå till enskilda grupper, företag och organisationer som utmärker sig i det viktiga arbetet för en bättre miljö

Årets miljöstipendium tilldelas Lemos Design för dess arbete med återbruk.

Juryns motivering:

Som nystartat företag med fokus på återbruk är de en förebild för företagare i Gällivare kommun. De visar prov på att gamla material kan omvandlas till något nytt vilket ligger helt rätt i tiden då bara vår textilkonsumtion i Sverige står för en stor klimatpåverkan. Med det sagt står Lemos Design inte bara för framtidens lösningar utan har med sitt arbete visat att återbruk är möjligt och därmed gjort en fin insats för vår textilkonsumtion och därmed miljön. Företaget ingår är även i ett projekt tillsammans med flera lokala kreatörer som i ett led att rikta blickarna mot den lokala handeln och de lokalproducerade produkterna. Att producera och handla lokalt är också ett bidrag till att minska klimat- och miljöpåverkan. Med bakgrund till ovanstående motivering tilldelas Lemos Design årets miljöstipendium. 

 

Miljöstipendium2020

Miljöstipendium 2020

Miljöstipendiet tilldelas för att uppmuntra personer, företag, organisationer etc. verksamma inom kommunen till en fortsatt positiv utveckling och uppmärksamma genomförda intressanta miljöprojekt som gagnar miljövården inom kommunen. Urvalskriterier är att stipendiet skall utgå till enskilda grupper, företag och organisationer som utmärker sig i det viktiga arbetet för en bättre miljö. 

Gällivare kommuns Miljöstipendium 2020 tilldelas Lis-Marie Myrholm och Ingemar Stålnacke med motiveringen:

Ingen kan göra allt men tillsammans kan vi göra lite som sammanvägt blir till en stor insats för samhället. Genom att plocka skräp varje dag hjälper årets stipendiater till att hålla Gällivare rent och snyggt. De sopor som plockas sorteras när det är möjligt och resten läggs i soptunna för borttransport. Eldsjälar som dessa är guldkorn i vårt samhälle och de tilldelas därför årets miljöstipendium.

Tidigare stipendiater:

2018     Cora Karlsson

2017      Pantertanterna

2016      Skogsbärsfröjd AB

2015      Mats-Peter Åstot som byggt torvkåtan intill naturrum, Laponia.

2014      Aimo Vikman som driver ekologisk uppföding av nötkreatur Higlands Cattles 

Känner du någon som gjort någonting riktigt bra för miljön?

Ge oss då förslag till kandidater för miljöstipendiet. Vi behöver få veta namn, adress och telefonnummer till stipendiaten, en kort beskrivning av miljöinsatsen och avsändarens namn och adress.