Miljöstipendium

Miljöstipendium 2018

Miljöstipendiet tilldelas för att uppmuntra personer, företag, organisationer etc. verksamma inom kommunen till en fortsatt positiv utveckling och uppmärksamma genomförda intressanta miljöprojekt som gagnar miljövården inom kommunen. Urvalskriterier är att stipendiet skall utgå till enskilda grupper, företag och organisationer som utmärker sig i det viktiga arbetet för en bättre miljö. 

Gällivare kommuns Miljöstipendium 2018 tilldelas Cora Karlsson.

Motivering: 

Cora Karlssons engagemang i lokalt producerade livsmedel, genom bl.a. projekten En potatis i Abborrträsk, Arktiska växthus och Odla tillsammans, men även genom privata initiativ som ändring av lokala föreskrifter för hönshållning för att främja småskaliga hönserier, gör att Cora Karlsson förtjänar årets miljöstipendium.

 

Tidigare stipendiater:

2017      Pantertanterna

2016      Skogsbärsfröjd AB

2015      Mats-Peter Åstot som byggt torvkåtan intill naturrum, Laponia.

2014      Aimo Vikman som driver ekologisk uppföding av nötkreatur Higlands Cattles

 

Känner du någon som gjort någonting riktigt bra för miljön?

Ge oss då förslag till kandidater för miljöstipendiet. Vi behöver få veta namn, adress och telefonnummer till stipendiaten, en kort beskrivning av miljöinsatsen och avsändarens namn och adress.