Tillsyn -

Vem, varför, hur?

 

Vem är tillsynsmyndighet?

Miljötillsynen grundar sig på bestämmelser i miljöbalken och föreskrifter som meddelats utifrån den. I Gällivare kommun är Miljö- och byggnämnden tillsynsmyndighet inom de områden som rör miljöbalken men ansvarar även för tillsyn som grundar sig på bestämmelser i plan- och bygglagen. I praktiken är det miljö- och byggnadsinspektörerna som utför tillsynen.

 

Varför gör vi tillsyn?

Syftet med tillsynen är att säkerställa att bestämmelserna i miljöbalken och regler meddelade utifrån den följs. Enligt bestämmelserna i miljöbalken ska kommunen genomföra tillsyn på  miljöfarliga verksamheter som är tillstånds- eller anmälningspliktiga, men även de verksamheter som kan medföra skada eller störningar för människors hälsa och miljön.

 

Hur går tillsynen till?

Information om hur tillsynen går till hittas här.

 

Avgifter

För de verksamheter som är anmälnings- eller tillståndspliktiga enligt bestämmelserna i eller utifrån miljöbalken tar miljö- och byggnämnden ut en årlig tillsynsavgift. Denna fastställs utifrån typ av verksamhet samt hur omfattande den är. Miljö- och byggnämnden får även ta ut en avgift för besök hos företag/personer som bedriver verksamhet som inte är tillstånds- eller anmälningspliktig. Detta då företaget/personerna gör något som kan innebära skador eller störningar för människors hälsa eller miljön, och även vid klagomål som visat sig vara befogade. Kontakt:

Miljö- och byggförvaltningen

E-post: mobpost@gallivare.se

Tel: 0970-180 00