Biltvätt

Vi svenskar tvättar sammanlagt bilen ungefär 30 miljoner gånger per år. Det resulterar i utsläpp på ca 2 000 ton olja, fyra ton bly, krom och nickel samt 100 kilo kadmium. När du tvättar din bil ska du i första hand välja att göra det i en biltvätt eller tvätthall. Där finns reningsutrustning som tar om hand om smutsen istället för att den släppas ut i miljön. Tvätta inte bilen på gatan eller på en asfalterad yta så tvättvattnet kan nå en dagvattenbrunn. Ställ den istället på en gräsmatta om du ska tvätta den utomhus, så tvättvattnet kan infiltrera i marken.